پولی کلاچ مگنت

ست کامل

گاز کولر

رله کولر

سیل یا کاسنمد

کاسنمد یا سیل

اواپراتور کولر

فن کولر و بخاری

کمپرسور ها

درایر

شیلنگها

مجموعه کندانسور

ترمستات

ترموستات قطعه است که با سرد و گرم شدن دستور خاموش و روشن شدن متور کولر راه میدهد

قطعاط یدکی کولر

قطعات کوچک کولر

پایه کولر

پایه کمپرسور کولر

شیر اکسپنشن