پیستون 709

تومان

580000

تومان
پیش‌پرداخت

پیستون کمپرسور ۷۰۹  مناسب برای انواع ماشین الاتی که کمپرسور انها ۷۰۹باشد قابل نصب است 

مانند پژو۴۰۵وسمندوپارس ودناوانواع کامیون

عنوانتوضیحات
پیستون کمپرسور 709برند پوکا