کله کمپرسور 709 درب چدنی جلو

تومان

900000

تومان
پیش‌پرداخت

پک کامل جلویی کمپرسور 709 (پژو)

شامل کاسنمد و میلنگ درب چدنی  فابریک

عنوانتوضیحات
پک درب چدنیبرند پوکا
کاسنمدو شافت

این قطعه برای ماشینها که کمپرسور انها 709 باشد قابل استفاده میباشد 

مانند پزو

سمند

دنا

کامیون

پارس