هسته اواپراتور کولرپراید


مشتریان گرامی قبل از خرید از موجود بودن کالا از فروشگاه با تماس ویا پیامک مطلع شوید
  • کیفیت عالی:
  • اواپراتور پراید سرد ساز:ساخت ایران
  • :
  • :
  • :

مشتریان گرامی قبل از خرید از موجود بودن کالا از فروشگاه با تماس ویا پیامک مطلع شوید

عنوانشرح
اواپراتور پراید سرد سازساخت ایران
کیفیت عالی

     اواپراتور در زیر داشبورد نصب میشودیکی دیگر از قطعات اصلی سیستم کولر اتومبیل اواپراتور است.
اواپراتور مجموعه‌ای از قطعات است که وظیفه ایجاد برودت و کاهش گرمای هوای کابین اتومبیل را بر عهده دارد. یکی دیگر از وظایف مهم این قطعه، جذب رطوبت از هوای داخل کابین می‌باشد.
جریان سریع هوای ایجاد شده توسط فن الکتریکی با عبور از سطح کویل اواپراتور، برودت ایجاد شده توسط کویل را از طریق کانال‌ها و دریچه‌های هدایت هوا به داخل کابین اتومبیل انتقال می‌دهد. عمل ایجاد برودت توسط کویل اواپراتور باعث تقطیر رطوبت هوای داخل کابین گشته و قطرات آب ایجاد شده از طریق لوله مخصوصی به خارج از کابین اتومبیل منتقل می‌گردد.
سیستم کولر اتومبیل دارای دو سوئیچ کنترلی است که یکی از آن‌ها زمانی که فشار گاز کم یا زیاد باشد، کمپرسور را از مدار خارج نموده و دیگری از ایجاد یخ در داخل محفظه اواپراتور جلوگیری می‌نماید. عدم کارکرد مناسب هریک از این دو سوئیچ می‌تواند باعث از کار افتادن کل سیستم گردد