کمپرسور تیبا - ساینا کروز


کمپرسور کولر تیبا کروز  کمپرسور کولر ساینا فابریک برند کروز

کمپرسور کولر تیبا کروز 

کمپرسور کولر ساینا فابریک برند کروز

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است