کولر نیسان


پک کامل کولر نیسان بدون گمرسورنیاز به هیچ قطعه دیگر  موجوده درصورت درخواست مشتری میتوان کمپرسور چینی با قیمت ارزانتر جایگزین کرد 

پک کامل کولر نیسان بدون گمرسورنیاز به هیچ قطعه دیگر  موجوده درصورت درخواست مشتری میتوان کمپرسور چینی با قیمت ارزانتر جایگزین کرد 

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است