اواپراتور 848 اصلی


اواپراتور کولر 848 مناسب برای ماشین هایی که کولر فابریک ندارند به به صورت دستی میخواهند کولر نصب کنند  
  • کیفیت عالی:پرتاب باد عالی
  • 24ولت:ساخت تایلند
  • :
  • :
  • :

اواپراتور کولر 848 مناسب برای ماشین هایی که کولر فابریک ندارند به به صورت دستی میخواهند کولر نصب کنند

 

عنوانشرح
24ولتساخت تایلند
کیفیت عالیپرتاب باد عالی