سه تیکه تیبا وکویک(ست تیبا ساندن)


سه تیکه کمپرسور کولر تیبا ساندن که شامل فولی وکلاج مگنت کمپرسور میشود
  • 12ولت:برند پو.کا
  • :
  • :
  • :
  • :

سه تیکه کمپرسور کولر تیبا ساندن که شامل فولی وکلاج مگنت کمپرسور میشود

عنوانشرح
12ولتبرند پو.کا

این قطعه برای خودروهای کویک  و سایناو تیباکه کمپرسور انها از نوع ساندن میباشد قابل نصب هست