مگنت ۵۰۸ ولت۱۲


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است