مگنت اکسور


ست کامل شامل سه قطعه جلویی کمپرسور از جمله مگنت و فولی و کلاچ میشود که به این سه قطعه باهم ست کامل گغته میشود

ست کامل شامل سه قطعه جلویی کمپرسور از جمله مگنت و فولی و کلاچ میشود که به این سه قطعه باهم ست کامل گغته میشود

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است