ست جیانشی (پولی کلاج مگنت)


ست کامل شامل سه قطعه جلویی کمپرسور از جمله مگنت و فولی و کلاچ میشود که به این سه قطعه باهم ست کامل گفته میشود

ست کامل شامل سه قطعه جلویی کمپرسور از جمله مگنت و فولی و کلاچ میشود که به این سه قطعه باهم ست کامل گفته میشود

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است

 

 

   در صورت شکستن کلاج و یا ضعیف شدن حالت اهن ربایی مگنت باعث ایجاد استکاک بین پولی و کلاج میشود و در نتیجه داغ شدن بولبرینگ پولی .و خارج شدن روانکننده ها و گیر پاژ کردن پولی  که در صورت دیر تشخیص دادن حتی باعث پاره شدن تسمه نیز میشود