گاز کولر1 کیلویی


خواص گاز R134 کولر استاندارد به شرح زیر است: دما و فشار بحرانی مبرد، بالاتر از دما و فشار کاری سیستم دمای انجماد پایین‌تر از نقطه انجماد کاری سیستم
گاز نباید اشتعال‌زا باشد، قابل‌انفجار نباشد و سمی نیز نباشد
زیست محیطی، مضر نبودن برای لایه ازون
زیست محیطی، پتانسیل گلخانه‌ای
  • ساخت چین:
  • :
  • :
  • :
  • :

خواص گاز R134 کولر استاندارد به شرح زیر است:
دما و فشار بحرانی مبرد، بالاتر از دما و فشار کاری سیستم
دمای انجماد پایین‌تر از نقطه انجماد کاری سیستم
گاز نباید اشتعال‌زا باشد، قابل‌انفجار نباشد و سمی نیز نباشد
زیست محیطی، مضر نبودن برای لایه ازون
زیست محیطی، پتانسیل گلخانه‌ای

عنوانشرح
ساخت چین