کمپرسورFH


کمپرسور کامیون fh
  • ساخت چین:
  • :
  • :
  • :
  • :

کمپرسور کامیون fh

عنوانشرح
ساخت چین

این کمپرسور چینی میباشد و از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است و قابلیت نصب  برای کامیون های fh-fm-و رنو واسکانیا رادارد