ست کامل پولی کلاچ و مگنت پژو


ست کامل شامل سه قطعه جلویی کمپرسور از جمله مگنت و فولی و کلاچ میشود که به این سه قطعه باهم ست کامل گفته میشود  
  • ست کامل پولی و کلاچ و مگنت پژو405و قابل نصب بر روی خودروهای سمند و زانتیاو ....:ساخت چین
  • :برند پوکا
  • :
  • :
  • :

ست کامل شامل سه قطعه جلویی کمپرسور از جمله مگنت و فولی و کلاچ میشود که به این سه قطعه باهم ست کامل گفته میشود

 

عنوانشرح
ست کامل پولی و کلاچ و مگنت پژو405و قابل نصب بر روی خودروهای سمند و زانتیاو ....ساخت چین
برند پوکا

   در صورت شکستن کلاج و یا ضعیف شدن حالت اهن ربایی مگنت باعث ایجاد استکاک بین پولی و کلاج میشود و در نتیجه داغ شدن بولبرینگ پولی .و خارج شدن روانکننده ها و گیر پاژ کردن پولی  که در صورت دیر تشخیص دادن حتی باعث پاره شدن تسمه نیز میشود