فن کولر پراید چهار پره


فن کندانسور کولر با روشن شدن کولر به چرخش میافتد و باعث میشود کندانسور حرارت از دست بدهد

فن کندانسور کولر با روشن شدن کولر به چرخش میافتد و باعث میشود کندانسور حرارت از دست بدهد

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است