کمپرسور 405و سمند


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است