هسته اواپراتور کولر کامیون فاو


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است