فن دور بالا 120وات


فن 120وات مناسب برای خودرو هایی که فن فابریکشان 80وات هست و سرمایش ضعیفی دار ند میتوتند جایگزین خوبی باشد
  • 12ولت:پوکا
  • 120وات:
  • :
  • :
  • :

فن 120وات مناسب برای خودرو هایی که فن فابریکشان 80وات هست و سرمایش ضعیفی دار ند میتوتند جایگزین خوبی باشد

عنوانشرح
12ولتپوکا
120وات