پیستون کمپرسور کولر پراید


پیستون کمپرسور و سیلندر (پوسته) کامل هم موجود هست در صورت درخواست 
  • کیفیت عالی:
  • :
  • :
  • :
  • :

پیستون کمپرسور و سیلندر (پوسته) کامل هم موجود هست در صورت درخواست 

عنوانشرح
کیفیت عالی