هسته اواپراتور 206 جدید (207)


هسته اواپر اتور(سردخانه) 206 تیپ 5 که با 207 مشترک میباشد
  • ساخت چین:کیفت خوب
  • :
  • :
  • :
  • :

هسته اواپر اتور(سردخانه) 206 تیپ 5 که با 207 مشترک میباشد

عنوانشرح
ساخت چینکیفت خوب