هسته اواپراتور پژو 405-پارس-سمند


هسته اواپراتور(سردخانه) 405 که با ماشین های پارس وسمند مشترک میباشد
  • ساخت چین:
  • :
  • :
  • :
  • :

هسته اواپراتور(سردخانه) 405 که با ماشین های پارس وسمند مشترک میباشد

عنوانشرح
ساخت چین