کله کمپرسور 709 درب چدنی جلو


پک کامل جلویی کمپرسور 709 (پژو) شامل کاسنمد و میلنگ درب چدنی  فابریک
  • کاسنمدو شافت:
  • پک درب چدنی:برند پوکا
  • :
  • :
  • :

پک کامل جلویی کمپرسور 709 (پژو)

شامل کاسنمد و میلنگ درب چدنی  فابریک

عنوانشرح
پک درب چدنیبرند پوکا
کاسنمدو شافت

این قطعه برای ماشینها که کمپرسور انها 709 باشد قابل استفاده میباشد 

مانند پزو

سمند

دنا

کامیون

پارس