صفحه فلزی


صفحه فلزی ته کمپرسور کولر  های 507و709
  • اورجینال:
  • :
  • :
  • :
  • :

صفحه فلزی ته کمپرسور کولر  های 507و709

عنوانشرح
اورجینال

ان صفحه برروی تمام کمپرسور ها که هفت پیستون و پنج پیستون باشند قابلیت نصب را دارد