کله کمپرسور 507(پراید)درب چدنی


سر جلویی کمپرسور 507(پراید) شامل میل لنگ کاسنمد درب چدنی  
  • اورجینال:
  • :
  • :
  • :
  • :

سر جلویی کمپرسور 507(پراید)

شامل میل لنگ

کاسنمد

درب چدنی

 

عنوانشرح
اورجینال