کمپرسورساندن پژو405ساندن

تومان

5990000

تومان
پیش‌پرداخت


گاز درون کمپرسور کولر R 134 می باشد.
از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می‌شود. در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی، سیال را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می‌سازند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم خنک‌کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی بازگردد. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شداند.

عنوانتوضیحات
کمپرسور کولر405وسمندوپارس
ساختسنگاپور
قیمتمناسب
کیفیتعالی